კონტაქტი

ჩვენ იმედი გვაქვს, რას ხედავთ ჩვენი საიტი? თუ თქვენ მოხვდით კითხვა, კომენტარი ან რაიმე გვითხრან, არ ერიდება – დაუკავშირდა. ჩვენ მიყვარს მოვისმინოთ თქვენგან.

ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ დავუბრუნდეთ, მაგრამ იმის გამო, რომ რაოდენობის წერილებს მივიღებთ, ეს ყოველთვის არ არის შესაძლებელი.

ელ-ფოსტა: radiomuza@radiomuza.ge